izmir delikli sac teknik bilgiler ve kataloglar

Delikli Sac Standartlarımız

Bir SAC levhasındaki delikler, aşağıdaki şekil özelliklerinin verilmesiyle belirlenir.

 • Deliklerin şekli
 • Göz açıklığı W1 veya şeklin oval olma halinde göz açıklıkları W1 ve W2
 • Deliklerin birbirlerine göre diziliş şekilleri
 • Delik adımım P, veya delik adımları P1 ve P2
 • Elek levhasının kenarlarına göre delik dizilişlerinin tertibi. Elek levhalarında tabik edilebilicek delik tip ve dizilişleri metindeki şekillerde gösterilmiştir.
Kodlamanın okunabilirliğinden emin olmak için

Delikler ve delik adımları kodlamasının açıkça birbirinden ayrılması. Aralarında "X" işareti olan kodlamadaki değerlerin verilmesi kesin sağlanmalıdır.

DELİKLERİN DİZİLİŞİ

Deliklerin orta noktalarının, bir dikdörtgenin köşelerine denk gelecek şekilde dizilmesi "Ü" dizilişi olarak kodlanır.

Deliklerin orta noktalarının, bir dikdörtgenin köşeleri ve dikdörtgenin köşegenlerinin kesiştiği noktaları denk gelecek şekilde "Z" dizilişi olarak kodlanır.

Deliklerin orta noktalarının, bir karenin köşeleri ve karenin köşegenlerinin kesiştiği noktalara denk gelecek şekilde dizilmesi "M" dizilişi olarak kodlarnır. Deliklerin orta noktalarının, bir eşkenar üçgenin köşelerine denk gelecek şekilde dizilmesi "T" dizilişi olarak kodlanır.

DELİK ADIMI

"U" ve "Z" dizilişlerinde R, C, CD veya H şekilleri için delik, adımının her iki boyutu belirtilir. Kısa olanı, P1 ilk olarak gösterilmek suretiyle araya bir "x" işareti konulur. "U" diziliş durumunda P1=P2 olduğu zaman sadece p belirtilir. "U" ve "Z" dizilişlerinde LR veya LC şekilleri için deliklerin enine paralel delik adımı, P1 olarak belirtilir. U dizilişi durumunda P1=P2 olduğu zaman sadece P belirtilir. "M" ve "T" dizilişleri için sadece "P" belirtilir.

KODLAMA

Delik Şekilleri

R: Daireyi (Yuvarlak) Daireyi (Yuvarlak)

C: Kare, kenarları elek levhasının kenarlarına paralel Kare, kenarları elek levhasının kenarlarına paralel

CD: Kare, köşegenleri elek levhasının kenarlarına paralel Kare, köşegenleri elek levhasının kenarlarına paralel

LR: Yuvarlak köşeli delikler Yuvarlak köşeli delikler

LC: Köşeleri dik olan delikler Köşeleri dik olan delikler

gibi sembollerle gösterilir.

GÖZ AÇIKLIĞI

Delik şekillerinde göz açıklıkları mm olarak belirtilir. Göz açıklığı en ve boy gibi iki boyutta iface ediliyorsa bu iki boyut arasında "x" işareti konularak gösterilir.

"Z" dizilişlerinde, R, C, CD ve H şekilleriyle daha kısa delik adımının, P1,daha uzun kenara paralel olası durumunda tertip 1, daha kısa delik adımının daha kısa kenara paralel olması durumunda Tertio 2 olarak adlandırılır.

"U" ve "Z" dizilişlerinde R, C, CD, ve H şekilleriyle daha kısa delik adımının P1 daha uzun kenara paralel olması durumunda Tertip 1, daha kısa delik adımının daha kısa kenara paralel olması durumunda Tertip 2, adlandırılır.

U ve Z dizilişlerinde LR ve LC Şekilleri ile Tertip 1, genişlik W1'in daha uzun kenara paralel olmasıdır.

The perforated plate are determined by giving the following figure properties.

 • The shape of the holes
 • Distance between centers W1 or oval shaped distance between centerss W1 and W2
 • The arrangement of the holes according to each other
 • The hole step P, or the hole steps P1 and P2
 • The arrangement of the hole arrangements according to the edges of the screen plate. The types of holes that can be traced on screen sheets and their arrangement are shown in figures.
To make sure the encoding is legible;

Clear separation of the coding of holes and hole steps. The values in the code with the "X" sign must be given precisely.

DIAMETER OF HOLES

The alignment of the midpoints of the holes to correspond to the corners of a rectangle is encoded as a "U" sequence.

The vertices of the holes, the corners of a rectangle, and the points of intersection of the diagonals of the rectangle correspond to the "Z" sequence.

The codes of the "M" array are arranged in such a way that the centers of the holes correspond to the corners and the intersection of the diagonals. The alignment of the midpoints of the holes corresponding to the corners of an equilateral triangle is encoded as a "T" sequence.

HOLE STEP

For the R, C, CD or H shapes in the "U" and "Z" arrays, both dimensions of the hole, step, are specified. The shorter one is marked with an "x" by showing P1 first. In the case of "U" alignment, only p is specified when P1 = P2. In the "U" and "Z" arrays, the transverse parallel hole step of the holes for LR or LC shapes is specified as P1. In the case of U array, only P is specified when P1 = P2. Only "P" is specified for "M" and "T" arrays.

CODING

Hole Shapes

R: Circle (Round)

A: The square is parallel to the edges of the sieve plate

CD: Square, diagonal parallel to the edges of the sieve plate

LR: Rounded corners

LC: Vertical corners

Symbols.

DiSTANCE BETWEEN CENTERS

The distance between centerss in the holes are specified in mm. If the eye openness is specified in two dimensions such as width and height, it is indicated by placing an "x" between these two dimensions.

In the "Z" arrays, the shorter hole step with the shapes R, C, CD and H is called Tertio 2 in the case where P1 is parallel to the longer edge and the array 1 is parallel to the shorter edge of the shorter hole step.

In the case of R, C, CD, and H in the "U" and "Z" arrays, the shorter hole step P1 is parallel to the longer edge, and in the case where the shorter hole step is parallel to the shorter edge.

In the U and Z arrays, the LR and LC Shapes, and the Arrangement 1, the width W1 is parallel to the longer edge.

Malzeme Standartlarımız

Karbon Çeliği (DKP)

Karbon Çeliği en düşük dayanıklılığı olan ve en ucuz perfore metal ürünlerin en fazla tercih edilen 3 hammadde türünden biridir.

Üretimi esnasında gerekli kalınlığa ulaşmak için rulo veya levha haline getirilirken merdanelerden geçmesi esnasında soğuk veya sıcak olması durumunda oluşan tip DKP çeliğin aşağıda çeşitlerini göreceksiniz.

Üretim şekli sonucunda bu hammaddenin maliyet, kalite ve mekanik özellikleri farklılık gösterecektir.

Sıcak Çekme normalde daha ucuz olmakta ve 1.5 mm ve yukarısı olan kalınlıkta olan levha ve rulolarda bulunmaktadır. Buna karşılık Soğuk Çekme daha hassas toleranslarda üretilmek için daha hassas yüzey kalitesi elde etmek için ve pratikte her ölçü elde edilebilmesine rağmen 0.4 mm ile 1.5 mm arası kalınlıklarda hazır bulunmaktadır.

Aşınmaya dayanıksızlığından dolayı ya koruyucu bir kaplama ile kullanılmakta veya aşınmaya maruz kalmasının problem yaratmadığı yerlerde kullanılmaktadır. Kaplamada perfore işleminden sonra boya veya toz boya kullanılabilmekte bu şekilde malzeme tamamıyla korunabilmektedir. Çinko ve alumina bazlı kaplama malzemeleri (örnek: aluminize, daldırma galvaniz, anile galvanizli, vesaire) ile de üretilebilmekte ve bu şekilde de tedarik edilebilmektedir. Mamafih, perfore işlemi öncesi kaplama yapılmış malzemelerde perfore işlemi sonrası aynı koruma sağlanması perfore işleminin sonrası kaplamanın yüzeyden ayrıldığı yerlerde mümkün olmamaktadır.

Ticari Çelik (Sıcak Çekme, Soğuk Çekme, Galvanizli, Aluminalı)

Düşük maliyetli çelik iyi sıvama, çekme ve kaynak alma özelliklerine haizdir. Bunun yanında ortalama bir dayanıklılık ancak metal yorgunluğuna, aşınma ve bozulmaya daha müsaittir. Metal yorgunluğunun getirdiği etkileri azaltmak için sıvama çeliği tavsiye edilir.

Sıvama Çeliği (Sıcak Çekme, Soğuk Çekme)

Sıvamaya ve şekil almaya uygun mekanik özelliklerine haiz olan bu çelik tipi ticari çeliğe göre daha iyileştirilmiş olup üretim için daha iyi bir performans gösterir.

Çekme Çeliği (Galvanizli)

Ticari çelikten daha düşük güçte ve daha yüksek uzama katsayısına haiz olan ticari çeliktir. Ticari çeliğin çekme işlemi esnasında gerilmeden dolayı çatlama veya zayıflamaya maruz kaldığı durumlarda önerilir.

Daldırma Galvanizli Çelik

Daldırma galvanizli çelik, merdanelerden geçtikten sonra çinko banyosuna girmiş olan bir karbon çeliğidir. Bu işlem oksitlenmeye ve paslanmaya karşı gayet iyi bir koruma sağlamasına rağmen kapalı mekanlarda kullanabilmektedir.

Deliklerin açıldığı yerlerde koruyucu tabaka kesintiye uğramaktadır. Ancak, bir kısım çinko, deliklerin içine sıvandığı için bu noktalarda bir kısım korunma kapalı alanlarda kullanıldığı takdirde devam edebilmektedir.

Paslanmaz Çelik

Birçok hallerde galvanizli çelik yeterli korumayı sağlamayabilir. Bu noktada özel oksitli bir film tabakası oluşturan Krom alaşımlı paslanmaz çelik kullanımı ihtiyacı doğar.

Değişik çalışma şartlarında aşınmaya dayanmak üzere, çalışma koşullarının güvenliğini sağlamak üzere ve daha uzun dayanmaları için ve yiyeceklerimizin hijyenini sağlamak için birçok çeşit paslanmaz çelik çeşidi geliştirilmiştir.

Paslanmaz çelik egzost gazlarının temizlenmesi aşamasında ve güç aktarım istasyonlarında dahi kullanılmaktadır.

Paslanmaz çelik aynı zamanda da geri dönüşümü olan bir malzemedir. Hurda olarak malzeme yeniden eritilerek ekonomiye yeniden kazandırılabilir.

Paslanmaz çelikler krom içerir alaşımlı çeliklerdendir. Asgari Krom muhtevası olan standart dahilindeki paslanmaz çeliğin içerisinde 10,5% krom bulunur. Krom çeliği paslanmaz hale getirmektedir. Bunun anlamı aşınmaya direncin artması demektir. Daha iyi aşınmaya dayanıklılık yüzeyde oluşan kromoksit tabakasının aşınmaya gösterdiği dirençten ileri gelmektedir. Bu fevkalade ince tabaka aynı zamanda doğru koşullarda kendi kendini onarabilmektedir.

Krom’un haricinde Molibden, Nikel ve Nitrojen’de normalde kullanılabilen alaşım elementleridir. Nikel alaşımıyla paslanmaz çelik elde etmenin en önemli amacı şekil alma ve sıvama niteliklerindeki artmanın sağlanabilir olmasıdır. Bu elementlerle alaşım yapmanın vermiş olduğu değişik kristal yapıları değişik mekanik özellikler vererek işlemenin, form vermenin ve kaynaklamanın imkanı sağlanmış olur.

Başlıca Paslanmaz çelik çeşitleri şunlardır:
 • Östenitik Paslanmaz Çelikler, soğuk işlemede sertleşebilen geniş işlem alma kriterlerine sahip paslanmaz çelik çeşididir. Normal durumda manyetik değillerdir ancak soğuk işlem almasından sonra çok az manyetiklik özelliği gösterebilirler.
 • Martensitik Paslanmaz Çelikler, direk krom tarzı olup ısıl işlemle sertleştirilebilirler. Manyetiklik özellikleri vardır.
 • Ferritik Paslanmaz Çelikler, martensitik paslanmaz çelikler gibi direk krom tarzı olup manyetiklik özellikleri vardır. Ancak, ferritik paslanmaz çelikler ısıl işlemle sertleştirilemezler ve ancak soğuk işleme sonrası az bir sertleşme gösterirler.

EN 1.4301 (Östenitik)

En çok kullanılan genel amaçlı paslanmaz çelik çeşitlerinden biridir. Mükemmel bir dayanıklılık ve aşınmaya direnç ve işlenme kolaylığı özelliklerinin kombinasyonuna haizdir. Kaynaklama esnasında erken kaynak kömürü oluşumunun önüne geçmek için daha düşük karbon içeriğinden ötürü 1.4307 ‘i kullanınız.

EN 1.4401 (Östenitik)

Diğer 300 serisi alaşımlara göre zorlu çalışma şartlarında ( ör. deniz suyu, kimyasallar, vesaire) daha üstün aşınma dayanımına haizdir. Kaynaklama esnasında erken kaynak kömürü oluşumunun önüne geçmek için daha düşük karbon içeriğinden ötürü 1.4404’ ü kullanınız.

EN 1.4541 (Östenitik)

Titanyumla dengelenmiş paslanmaz çeliğin parçacıklar arası karbo-krom oluşumu meydana getirmesini önlemektedir. 1.4301 e göre daha üstün sağlamlık özellikleri göstermektedir. Bu da bilahare ısıl işlemle sertleştirme gerektirmeyen parçalar için en uygun malzeme olmasını sağlamaktadır.

EN 1.4512 (Ferritik)

En düşük krom ihtiva eden paslanmaz çelik çeşidi olup, ısıya dayanıklılık ve orta derecede sağlamlık, iyi şekil alabilirlik ve fiyat avantajıdır.

EN 1.4016 (Ferritik)

Genel amaca uygun ısıl işlem almaya müsait olmayan krom alaşımından olan yüksek yüzey kalitesi ve dekorasyona yönelik son işlem isteyen uygulamalarda normal açık mekan şartlarında kullanılan bir paslanmaz çelik çeşididir. Şekil alabilirlik, sıvamaya uygunluk, iyi aşınma ve oksitlenme dayanıklılığı, ısı iletkenliği ve yüzey son işlem kalitesi alabilmesi en büyük özellikleridir.

Alüminyum

Alüminyum özellikle ağırlık avantajından dolayı ilginçtir. Çeliğin sadece üçte biri ağırlığındadır. Aynı zamanda da özel işleme tabi tutulmadığı zamanlarda bile aşınmaya karşı dayanıklılığa sahiptir.

Geniş çeşitte alaşımları sayesinde yüksek teknolojik parçalardaki uygulama sahaları artabilmektedir.

DİĞER MALZEMELER

Titanyum

Titanyum özellikle aşınmaya direnci, oksitlendirici asitlerin birçoğuna dayanıklılığı ve tuzlu ortamlarda dayanıklılık gibi avantajları olan bir malzemedir.

Bakır

Bakır genellikle elektrik kablolarında iletken olarak kullanılmasına rağmen örneğin dekoratif malzeme olarak inşaat malzemesi olarak kullanımı olmaktadır. Bakır sıvaması çok iyi olan ve aşınmaya dayanıklı bir malzemedir.

Pirinç

Pirinç bakır-çinko alaşımları için kullanılan geniş bir yelpazedeki çeşitte malzemelere verilen bir addır. Bu alaşım dayanıklılık, şekil alabilme, sertlik, iletkenlik, aşınmaya dayanma ve sürtünmeye dayanma gibi özellikleri taşımaktadır. Bu özellikler pirinç’in kolaylıkla perfore edilebilmesini, şekil alıp istenen boyutlarda kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Plastik

Diğer bütün sanayi sektörlerinde olduğu gibi perforasyonda da plastik kullanılmaya başlanmıştır.

Bir çok kalitede plastic uygulama sahasını neredeyse sınırsız hale getirmektedir. Özellikleri arasına örneğin hafif olması, tekrar şekillendirilebilmesi, şeffaf olabilmesi ve yapıştırılabilir ve kaplanabilir olması sayılabilir.

Carbon Steel (DKP)

Carbon Steel is one of the three most preferred raw material in the manufacture of perforated metal products with the lowest durability and therefore the cheapest.

In order to achieve the required thickness during production, you will see the following types of DKP steel, which are formed when the rolls or plates are cold or hot while passing through the rollers.

The cost, quality and mechanical properties of this raw material will vary in the form of production.

Hot Tug is normally cheaper and is found in plates and rolls of 1.5 mm and up thickness. On the other hand, Cold Drawing is available in thicknesses from 0.4 mm to 1.5 mm to achieve more precise surface quality to produce with more precise tolerances and in practice although every measure can be obtained.

It is used either with a protective coating due to its abrasion resistance or it is used in places where it does not cause problems to be exposed to abrasion. Painting or powder coating can be used after the perforating process in the coating, so that the material can be completely protected. Zinc and alumina based coating materials (eg aluminized, dip galvanized, parent galvanized, etc.) can also be produced and supplied. However, it is not possible to provide the same protection after the perforating process in the materials coated before the perforation process, where the posterior of the perforation process leaves the surface.

Commercial Steel (Hot Pull, Cold Draw, Galvanized, Alumina)

Low cost steel has good plastering, drawing and welding properties. Besides, the average strength is only better for metal fatigue, wear and deterioration. Plating steel is recommended to reduce the effects of metal fatigue.

Plastering Steel (Hot Pull, Cold Pull)

This type of steel, which has mechanical properties suitable for plastering and shaping, is better than commercial steel and has better performance for production.

Tensile Steel (Galvanized)

Commercial steel with lower strength and higher elongation coefficient than commercial steel. It is recommended when the commercial steel is subjected to cracking or weakening due to tension during drawing.

Dipped Galvanized Steel

Dip galvanized steel is a carbon steel that has entered the zinc bath after passing through the rolls. This process can be used indoors even though it offers good protection against oxidation and rust.

At the openings of the holes, the protective layer is interrupted. However, because some zinc is trapped inside the holes, some protection at these points can continue if used in confined spaces.

Stainless steel

In many cases galvanized steel may not provide adequate protection. At this point, it is necessary to use chrome alloy stainless steel which forms a special oxidized film layer.

A variety of stainless steel types have been developed to withstand wear in different operating conditions, to ensure the safety of working conditions and for longer durability and hygiene of our food.

Stainless steel is used even during the cleaning of exhaust gases and power transmission stations.

Stainless steel is also a recyclable material at the same time. As scrap, the material can be re-melted to restore the economy.

Stainless steels are chromium-containing alloy steels. The minimum chromium content is 10.5% chromium in the standard stainless steel. Chrome makes it stainless. The meaning of this is to increase resistance. The better abrasion resistance comes from the resistance of the chromium layer on the surface to wear. This extraordinarily thin layer can also repair itself on the right conditions at the same time.

Apart from chromium, alloying elements are normally used in Molybdenum, Nickel and Nitrogen. The most important purpose of obtaining stainless steel with nickel alloy is that it is possible to increase the qualities of forming and plastering. By giving different mechanical properties to different crystal structures given by alloying with these elements, it is possible to process, form and weld.

The main types of stainless steel are:
 • Austenitic Stainless Steels are stainless steel types with a wide range of processing criteria that can be hardened in cold working. They are not magnetic in normal conditions, but they may show very little magnetism after cold working.
 • Martensitic Stainless Steels are in direct chrome style and can be hardened by heat treatment. They have magnetic properties.
 • Ferritic stainless steels, like martensitic stainless steels, are of direct chrome style and have magnetic properties. However, ferritic stainless steels can not be hardened by heat treatment and only show a slight cure after cold working.

EN 1.4301 (Austenitic)

It is one of the most widely used general purpose stainless steel varieties. It has a combination of excellent durability and resistance to abrasion and ease of handling. Use 1.4307 for lower carbon content to avoid premature welding charcoal during welding.

EN 1.4401 (Austenitic)

The other 300 series have superior abrasion resistance in severe working conditions (eg seawater, chemicals, etc.) compared to alloys. Use 1.4404 for lower carbon content to avoid premature welding charcoal during welding.

EN 1.4541 (Austenitic)

Titanium-stabilized stainless steel prevents the formation of carbo-chrome between particles. 1.4301. This ensures that the material is the most suitable material for parts that do not require hardening by heat treatment.

EN 1.4512 (Ferritic)

It is a stainless steel type with the lowest chromium content and has heat resistance and moderate strength, good formability and price advantage.

EN 1.4016 (Ferritic)

The general purpose is a stainless steel variety which is used in normal outdoor conditions in applications requiring a high surface quality from a chrome alloy, which is not suitable for heat treatment and a finishing process for decoration. Shapeability, conformability to plaster, good wear and oxidation resistance, thermal conductivity and surface finishing qualities are the most important features.

Aluminum

Aluminum is particularly interesting due to its weight advantage. Only one third of your steel is heavy. At the same time, it has endurance against erosion even when it is not subjected to special treatment.

Thanks to its wide range of alloys, application areas in high technological parts can be increased.

OTHER MATERIALS

Titanium

Titanium is a material with particular advantages such as resistance to abrasion, resistance to most of the oxidizing acids and resistance to salty environments.

Virgin

Although copper is generally used as a conductor in electrical cables, it is used, for example, as decorative material as construction material. Copper plaster is a very good and abrasion resistant material.

Brass

Brass is an abbreviation given to a wide variety of materials used for copper-zinc alloys. This alloy has properties such as durability, reshapable, hardness, conductivity, abrasion resistance and abrasion resistance. These features allow rice to be easily perforated, shaped and used in desired sizes.

Plastic

As in all other industrial sectors, plastic has begun to be used in perforations.

In many qualities it makes the plastic application area almost unlimited. Features include, for example, lightness, reshapable, transparency, and adherence and coating.

Üretim Tabloları

üretim tablosu

Production Chart

 • Chrome operating ranges
  Hole rounds :
  Round Hole Diameter
  1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12
  Oval diameter from 12 up to 52 molds are available.
  also may be manufactured upon special requests.
  Square holes : 5 x 5 mm - 6 x 6 mm - 8 x 8 mm - 10 x 10 mm - 12 x 12 mm - 15 x 15 mm
  Oval hole : 1,9 x 25 - 4 x 20 - 5 x 20 - 6 x 20 - 6,5 x 20 - 10 x 20 - 8 x 30
 • Our press lines processing capacity max 1700 * 5000, production can be made besides the standards.
  Thickness Dimensions
  0,50 - 7 mm 1.700 mm. x 5.000 mm
  0,50 - 6 mm (Krom) 1.700 mm. x 5.000 mm
  0,50 - 10 mm (DKP) 1.700 mm. x 5.000 mm