mkm makina hakkımızda

Misyonumuz & Vizyonumuz

Üretim hattımızda yapmış olduğumuz delikli sac hizmetleri Delikli Sac TSE standartları ve ISO uluslararası standartları altında insan kaynağını, süreçleri ve çevre kalitesini sürekli iyileştirmek ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek temel amacımızdır.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere:
 • Bütün hizmetlerin ve değerlendirmelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması,
 • Hizmetlerin ve projelerde, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
 • Fiyatlandırma faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,
 • Deneylerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş üretim personeli ile gerçekleştirilmesi,
 • Bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılması ve sektördeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
 • Üretimde çalışan personelimizin de ciddi katılımıyla sürekli eğitilmesi ve iyileştirilmesi,
kalite politikamızdır.

Our perforated sheet metal services in our production line Perforated Sheet Metal. Our main goal is to continuously improve the human resources, processes and environment qualities the in accordance with TSE standards and ISO international standards.

To accomplish this aim:
 • All services and evaluations have international validity,
 • Providing confidentiality of reports and information on services and projects,
 • Fair and independent execution of pricing activities,
 • Conducting experiments with production personnel who are continuously trained in accordance with the specified methods, standards, customer requirements and legal requirements,
 • Cooperating with scientific institutions and following the technological developments in the sector,
 • Continuous training and improvement of our employees working in production with serious participation.